5 tipůnadobréknihy o pokeru

Jste-li zapálenýmamatérskýmnebodokonceprofesionálnímhráčempokeru, určitěoceníteradyodzkušených, světověuznávanýchkolegůhráčů. Spoustainformací je sice k dispozicinainternetu, ale mnozí z vásjistědávajípřednosttištěnýmknihám. Knih o pokerubylanapsánacelářada, ale zdenajdetealespoňdrobnývýběrzajímavýchtitulů.

Doyle Brunson: Kmotrpokeru

%d0%be%d0%b031Jméno Doyle Brunson nenípokerovýmnadšencůmpotřebapředstavovat.Brunson je jednoznačněpovažovánzanejlegendárnějšího a nejlepšíhopokerovéhohráče v historii, kterému se zajeho 83letý životpodařiloopravdumnohé.Tentoamerickýrodákzasvouvícejakpadesátiletoukariérunejenzvládlnarůznýchturnajíchvyhráttéměř6milionůdolarů, ale nasvůjúčetsimůžepřipsatmnohemzajímavějšívýhry – výhrynadosudem a dokoncenadsamotnousmrtí. V tétoautobiografii se můžetedočíst o jehovskutkupestrémživotě, v němžnechybělypřestřelky, potyčky s mafií a vrahy a boj se smrtelnounemocí.Tentopříběhplnýpokeru, štěstíismůly, tragédieivítězstvíjistěstojízapřečtení.

Barry Greenstein: Ace on The River

Tato knihaoduznávanéhohráčeBarryhoGreensteina se hodíhlavně pro ty, kterézajímá, co se honí v hlavěprofesionálníchhráčůpokeru. Autor se zdesnažípřiblížit, jakvypadáskutečnýživothráčůpokeru a míst, kdehrají.V knizenajdeteiteoreticképrincipy a konkrétnípříkladyherníchsituací.

Lee Nelson, TysenStreib a Steven Heston: Kill Everyone

%d0%be%d0%b032Tato kniha je svýmzpůsobemprůlomová.Najdete v nívíceinformací, než v jakékolijinéknize o pokeru, a to díkyspojeníbohatézkušenostijejíchautorů.Snoubí se zdepokerovámatematika, novékonceptyainovativnístrategie, kteréhráčevyzbrojují pro co nejlepšímožnouhru. V rozšířenémvydánínajdetetakéanalýzyodprosluléhoturnajovéhohráčeBetranda “ElkY” Grospelliera.

Collin Moshman: Strategie Sit and Go

Publikacínatéma Sit and Go vyšlomnoho, ale ta Moshmanova se stáledržínašpici. V tétoknizelzenaléztobecnéprincipy pro hraní sit-n-go, vhodnéstrategie a taktiky pro jednotlivéfázeturnaje.StálepopulárnějšíSit and Go turnajejsoujednostolovéturnaje pro 9 až 10 hráčů, přinichž je ale potřebauplatňovatodlišnéstrategienež u běžnýchturnajů. Pokudjimpřijdetenakloub, může se jednat o velmivýnosnouzáležitost. Chcete-li to vyzkoušet, tatokniha je nezbytností, kteroumajípřiruceizkušeníprofesionálové.

Dan Harrington: Harrington on Hold´em volume 1 – 3

%d0%be%d0%b033Tutopublikaciskládající se vlastnězetřísamostatnýchknihnapsalsvětovýpokerovýšampion Dan Harrington jižpředmnohalety, ale stále se jedná o doslovaklasiku v oboru.Tytoknihyjsounezbytností, pokudchcetepochopitzákladypokeruvčetněinformací o Pot Odds, bankroll managementunebotřebablafování. Každáčást se zabývájinoutématikou, ale najdetezdemimojinévelkémnožstvípraktickýchpříkladůaanalýz, kteréjsoučtenářůmpřekládánypřehledně a čtivě. Tytopublikacejsouznámépocelémsvětě a neměly by chybět v domácnostižádnéhonadšenéhohráče.